Bläddra i källkod

Add RSS layout

master
Adrian Short 2 år sedan
förälder
incheckning
36c120858f
Signerad av: adrian GPG-nyckel ID: 4B54F9AE91AB06BB
1 ändrade filer med 28 tillägg och 0 borttagningar
  1. +28
    -0
      layouts/_default/rss.xml

+ 28
- 0
layouts/_default/rss.xml Visa fil

@@ -0,0 +1,28 @@
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>{{ if eq .Title .Site.Title }}{{ .Site.Title }}{{ else }}{{ with .Title }}{{.}} on {{ end }}{{ .Site.Title }}{{ end }}</title>
<link>{{ .Permalink }}</link>
<description>Recent content {{ if ne .Title .Site.Title }}{{ with .Title }}in {{.}} {{ end }}{{ end }}on {{ .Site.Title }}</description>
<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>{{ with .Site.LanguageCode }}
<language>{{.}}</language>{{end}}{{ with .Site.Author.email }}
<managingEditor>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</managingEditor>{{end}}{{ with .Site.Author.email }}
<webMaster>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</webMaster>{{end}}{{ with .Site.Copyright }}
<copyright>{{.}}</copyright>{{end}}{{ if not .Date.IsZero }}
<lastBuildDate>{{ .Date.Format "Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700" | safeHTML }}</lastBuildDate>{{ end }}
{{ with .OutputFormats.Get "RSS" }}
{{ printf "<atom:link href=%q rel=\"self\" type=%q />" .Permalink .MediaType | safeHTML }}
{{ end }}
{{ range .Data.Pages }}
<item>
<title>{{ .Title }}</title>
<link>{{ .Permalink }}</link>
<pubDate>{{ .Date.Format "Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700" | safeHTML }}</pubDate>
{{ with .Site.Author.email }}<author>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</author>{{end}}
<guid>{{ .Permalink }}</guid>
<description>
{{ .Content | html }}
</description>
</item>
{{ end }}
</channel>
</rss>

Laddar…
Avbryt
Spara