January 26, 2024 - February 26, 2024

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 0 autoři nahrály 0 revizí do master a 1 revize do všech větví. Na master, 0 soubory se změnily a bylo zde 0 přidání a 0 odebrání.