Bladeren bron

disable ufw

pull/157/head
Luke Smith 3 jaren geleden
bovenliggende
commit
0499eac5d2
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 4C50B54A911F6252
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 4 en 2 verwijderingen
  1. +1
    -2
      FUNDING.yml
  2. +3
    -0
      emailwiz.sh

+ 1
- 2
FUNDING.yml Bestand weergeven

@@ -1,3 +1,2 @@
custom: ["https://lukesmith.xyz/donate.html"]
github: lukesmithxyz
custom: ["https://lukesmith.xyz/donate", "https://paypal.me/lukemsmith", "https://lukesmith.xyz/crypto"]
patreon: lukesmith

+ 3
- 0
emailwiz.sh Bestand weergeven

@@ -283,6 +283,9 @@ for x in spamassassin opendkim dovecot postfix; do
service "$x" restart && printf " ...done\\n"
done

service ufw disable
service ufw stop

pval="$(tr -d "\n" </etc/postfix/dkim/$subdom.txt | sed "s/k=rsa.* \"p=/k=rsa; p=/;s/\"\s*\"//;s/\"\s*).*//" | grep -o "p=.*")"
dkimentry="$subdom._domainkey.$domain TXT v=DKIM1; k=rsa; $pval"
dmarcentry="_dmarc.$domain TXT v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@$domain; fo=1"


Laden…
Annuleren
Opslaan