Procházet zdrojové kódy

Can -> Can't

pull/260/head
John Hupperts před 1 rokem
committed by GitHub
rodič
revize
8c7ece931d
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 4AEE18F83AFDEB23
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Zobrazit soubor

@@ -129,7 +129,7 @@ this script or documentation has saved you some frustration, donate here:

## Sites for Troubleshooting

Can send or receive mail? Getting marked as spam? There are tools to double-check your DNS records and more:
Can't send or receive mail? Getting marked as spam? There are tools to double-check your DNS records and more:

- Always check `journalctl -xe` first for specific errors.
- [Check your DNS](https://intodns.com/)


Načítá se…
Zrušit
Uložit