Planning applications tracker for InLinkUK from BT kiosks. https://kiosks.adrianshort.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12345678910111213
  1. # [kiosks.adrianshort.org](https://kiosks.adrianshort.org/)
  2. Static site generator for website to track BT InLinkUK kiosk planning applications.
  3. ## Environment variables
  4. $ export KIOSKS_SITEURL=https://kiosks.adrianshort.org
  5. ## How to build this site locally
  6. `$ bundle exec bin/build` - builds the static site
  7. The built site is now in the `_site` directory.