Adrian Short преди 2 години
родител
ревизия
3c3f5770f7
Подписан от: adrian GPG ключ ID: 4B54F9AE91AB06BB
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      views/layout.haml

+ 1
- 1
views/layout.haml Целия файл

@@ -35,7 +35,7 @@
%footer
%a{ :href => 'https://www.adrianshort.org/'}<
Adrian Short made this
%a{ :href => 'https://github.com/adrianshort/kiosks'}<
%a{ :href => 'https://git.adrianshort.org/adrian/kiosks'}<
Source code
%a{ :href => 'https://www.adrianshort.org/tags/inlinkuk/'}<
InLink blog posts


Зареждане…
Отказ
Запис