Преглед на файлове

Update Gemfile.lock

main
Adrian Short преди 3 години
родител
ревизия
84879ed45c
Подписан от: adrian GPG ключ ID: 4B54F9AE91AB06BB
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 9 реда
  1. +11
    -9
      Gemfile.lock

+ 11
- 9
Gemfile.lock Целия файл

@@ -10,33 +10,35 @@ GIT
GEM
remote: https://rubygems.org/
specs:
domain_name (0.5.20180417)
domain_name (0.5.20190701)
unf (>= 0.0.5, < 1.0.0)
haml (5.1.2)
haml (5.2.0)
temple (>= 0.8.0)
tilt
http-accept (1.7.0)
http-cookie (1.0.3)
domain_name (~> 0.5)
httpclient (2.8.3)
json (2.1.0)
mime-types (3.2.2)
json (2.3.1)
mime-types (3.3.1)
mime-types-data (~> 3.2015)
mime-types-data (3.2018.0812)
mime-types-data (3.2020.1104)
netrc (0.11.0)
petrify (0.4.0)
petrify (0.4.4)
haml (~> 5.0)
rest-client (2.0.2)
rest-client (2.1.0)
http-accept (>= 1.7.0, < 2.0)
http-cookie (>= 1.0.2, < 2.0)
mime-types (>= 1.16, < 4.0)
netrc (~> 0.8)
sqlite3 (1.3.13)
sqlite3 (1.4.2)
sqlite_magic (0.0.6)
sqlite3
temple (0.8.2)
tilt (2.0.10)
unf (0.1.4)
unf_ext
unf_ext (0.0.7.5)
unf_ext (0.0.7.7)

PLATFORMS
ruby


Зареждане…
Отказ
Запис