125 Ревизии (main)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Adrian Short 962539b13a
Rename from InLink UK to BT Street Hubs преди 2 години
  Adrian Short 84879ed45c
Update Gemfile.lock преди 3 години
  Adrian Short 3565c09d79
Improve error message преди 3 години
  Adrian Short 3c23333c28
Tidy up преди 3 години
  Adrian Short 3c3f5770f7
Fix URL преди 3 години
  Adrian Short 20f21d94c5
Upgrade to ruby 2.7.1 преди 3 години
  Adrian Short 6bca0bae6a
Update layout.haml преди 3 години
  Adrian Short 3c424ed864
Update layout.haml преди 3 години
  Adrian Short 9f40b6cf8b
Update media.csv преди 3 години
  Adrian Short d9e1853410
Update media.csv преди 3 години
  Adrian Short b44fdb528c
Update layout.haml преди 3 години
  Adrian Short c3c1d29b13
Update media.csv преди 3 години
  Adrian Short e3021b7dc7
Update media.csv преди 3 години
  Adrian Short 0052a69b39
Update media.csv преди 3 години
  Adrian Short 3afcd1082e Update 'media.csv' преди 4 години
  Adrian Short 7cbfe8de85 Update 'media.csv' преди 4 години
  Adrian Short 42428b63b4 Delete netlify.toml преди 4 години
  Adrian Short bf5478e832 Add insolvency banner преди 4 години
  Adrian Short 88a8ff5ce8 Remove add media links преди 4 години
  Adrian Short 93412459e3 Update layout.haml преди 4 години
  Adrian Short 8fa7c6b563 Update README.md преди 4 години
  Adrian Short b25afd30bf Create robots.txt преди 4 години
  Adrian Short c79fe26e94 Improve RSS links преди 4 години
  Adrian Short c9d9cce017 Update README.md преди 4 години
  Adrian Short b8e3a598e3 Add RSS media feeds for individual authorities преди 4 години
  Adrian Short 37e7aa9a6a Improve media RSS feed преди 4 години
  Adrian Short b72f3b3a9c Add media RSS feed преди 4 години
  Adrian Short c0d9807b80 Fix ruby version преди 4 години
  Adrian Short cca68e95c3 Generate local JSON file for all applications преди 4 години
  Adrian Short 7ebcc7eae3 Create favicon.ico преди 4 години
  Adrian Short 08451c7cb9 Show most recent media first преди 4 години
  Adrian Short a3acecdcd1
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 6c4a0bf336
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short d8585d6815
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 7190dbc7a2
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short a9ba916cf4
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short c748ff7364
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short a4843d2d6b
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 2b1415ac0c
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 22c35080af
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 980fd614bf
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 5dcdfa72d9
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 3ce1989d9c
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 762ab22f4a
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 2245181aa4
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 31c9cf33ef
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 9fbbff5ebc
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 8df98ff56a Rename build command преди 4 години
  Adrian Short fd24424962
Update media.csv преди 4 години
  Adrian Short 53fd1c128e
Update media.csv преди 4 години