Planning applications tracker for InLinkUK from BT kiosks. https://kiosks.adrianshort.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Adrian Short 84879ed45c
Update Gemfile.lock
1 rok temu
bin Tidy up 1 rok temu
lib Improve error message 1 rok temu
public Create robots.txt 2 lat temu
views Fix URL 1 rok temu
.gitignore First commit 3 lat temu
Gemfile Upgrade to ruby 2.7.1 1 rok temu
Gemfile.lock Update Gemfile.lock 1 rok temu
README.md Update README.md 2 lat temu
media.csv Update media.csv 1 rok temu

README.md

kiosks.adrianshort.org

Static site generator for website to track BT InLinkUK kiosk planning applications.

Environment variables

$ export KIOSKS_SITEURL=https://kiosks.adrianshort.org

How to build this site locally

$ bundle exec bin/build - builds the static site

The built site is now in the _site directory.