Преглед на файлове

Improve error message

main
Adrian Short преди 3 години
родител
ревизия
3565c09d79
Подписан от: adrian GPG ключ ID: 4B54F9AE91AB06BB
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      lib/site.rb

+ 2
- 2
lib/site.rb Целия файл

@@ -8,8 +8,8 @@ require 'rss'
if ENV['KIOSKS_SITEURL']
SITEURL = ENV['KIOSKS_SITEURL']
else
puts "KIOSKS_SITEURL environment variable must be set to the base URL of the site without a trailing slash"
puts "eg https://kiosks.adrianshort.org"
puts "KIOSKS_SITEURL environment variable must be set to the base URL of the site without a trailing slash, eg:"
puts "export KIOSKS_SITEURL=https://kiosks.adrianshort.org"
exit 1
endЗареждане…
Отказ
Запис