Przeglądaj źródła

Improve error message

main
Adrian Short 3 lat temu
rodzic
commit
3565c09d79
Podpisane przez: adrian ID klucza GPG: 4B54F9AE91AB06BB
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      lib/site.rb

+ 2
- 2
lib/site.rb Wyświetl plik

@@ -8,8 +8,8 @@ require 'rss'
if ENV['KIOSKS_SITEURL']
SITEURL = ENV['KIOSKS_SITEURL']
else
puts "KIOSKS_SITEURL environment variable must be set to the base URL of the site without a trailing slash"
puts "eg https://kiosks.adrianshort.org"
puts "KIOSKS_SITEURL environment variable must be set to the base URL of the site without a trailing slash, eg:"
puts "export KIOSKS_SITEURL=https://kiosks.adrianshort.org"
exit 1
endŁadowanie…
Anuluj
Zapisz